Yhtiö Analyytikko Maa Suositus Päivitys
Carnegie Tommy Ilmoni Suomi Osta 27.07.2021
Danske Markets Matias Rautionmaa Suomi Osta 28.07.2021
OP Corporate Bank Markku Moilanen Suomi Lisää 28.07.2021
SEB Enskilda Anssi Kiviniemi Suomi Pidä 27.07.2021
Handelsbanken Mika Karppinen Suomi Pidä 27.07.2021
Nordea Markets Svante Krokfors Suomi Osta 28.07.2021
Päivitetty: 06.08.2021

Seuraavien pankkiiriliikkeiden ennusteet sisältyvät ylläoleviin lukuihin
Carnegie, Danske Markets, OP Corporate Bank, SEB Enskilda, Handelsbanken, Nordea Markets.
Disclaimer

Uponor Oyj tarjoaa tämän Vara Researchin tuottaman palvelun kaikille, jotka ovat kiinnostuneita Uponorista sijoituskohteena. Uponor ei voi vaikuttaa kolmansien osapuolten verkkosivujen sisältöön, laatuun tai luotettavuuteen eikä sitä voida missään tapauksessa pitää vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivujen välittämästä tiedosta ja sisällöstä. Mitkään tässä palvelussa esitetyt mielipiteet, arviot ja ennusteet, jotka liittyvät Uponorin toimintaan tai taloudelliseen kehitykseen, eivät edusta tai heijasta Uponorin tai sen johdon mielipiteitä, arvioita ja ennusteita. Se, että Uponor sisällyttää palvelun verkkosivuilleen ei tarkoita sitä, että yhtiö yhtyisi analyytikkojen esittämään näkemykseen tai heidän laatimiinsa johtopäätöksiin ja suosituksiin.

Vara Research GmbH on laatinut tämän dokumentin vain informaatiotarkoitukseen, sitä ole ole missään tapauksessa tarkoitettu sijoitusneuvontaa varten. Se perustuu eri pörssianalyytikkojen tähänastiseen arviointiin ja tulevaan arvioon relevantin yrityksen liikevaihto-, voitto- ja liiketoimintakehityksestä. Arvioinnit ja arviot eivät ole tosiasiallisesti subjektiivisen luonteensa takia riippumattomasti verifioitavissa. Huolellisesta tarkastuksesta huolimatta Vara Research GmbH ei voi taata täydellisyyttä ja oikeudellisuutta; vastuu on näin ollen poissuljettu.