Uponor Yhteenveto
Päivitetty: 05.11.2021
Pannkkiiriliike Viimeisin Edellinen Muutos Kurssipotentiaali Päivitetty
Handelsbanken 22,00 25,00 -12,0% 7,3%
28.10.2021
OP Corporate Bank 26,00 28,00 -7,1% 26,8%
29.10.2021
SEB Enskilda 21,70 25,00 -13,2% 5,9%
29.10.2021
Pannkkiiriliike Viimeisin Edellinen Muutos Päivitetty
Handelsbanken Pidä Pidä Ennallaan 28.10.2021
OP Corporate Bank Osta Osta Ennallaan 29.10.2021
SEB Enskilda Pidä Pidä Ennallaan 29.10.2021
Suositukset
Negatiivinen: 0, Neutraali: 2, Positiivinen: 4 (Kaikkiaan: 6)
0.67
-1 +1
Hintatavoite, € Suositukset
PannkkiiriliikeViimeisinEdellinenMuutos Kurssipotentiaali ViimeisinEdellinenMuutos Päivitetty
Handelsbanken 22,00 25,00 -12,0% 7,3%
Pidä Pidä Ennallaan 28.10.2021
OP Corporate Bank 26,00 28,00 -7,1% 26,8%
Osta Osta Ennallaan 29.10.2021
SEB Enskilda 21,70 25,00 -13,2% 5,9%
Pidä Pidä Ennallaan 29.10.2021
Nousupotentiaali > 10%
Nousu-/laskupotentiaali < 10%
Laskupotentiaali >10%
Hintatavoitteiden yhteenveto
Viimeisin Kurssipotentiaali
Osakkeen hinta, eilinen päätöskurssi 20,50
Ennusteiden lukumäärä 6
Ylin 29,00 41,5%
Konsensus 25,18 22,0%
Mediaani 26,00 26,8%
Alin 21,70 2,4%
Hintatavoite , €
Sousitusten yhteenveto
Lukumäärä Yhteensä
Positiivinen 4 66,7%
Neutraali 2 33,3%
Negatiivinen 0 0,0%
Kaikkiaan 6
Hintatavoitteiden kehitys, €
# = Ennusteiden lukumäärä
Suosituksien jakauma prosenteissa
# = Ennusteiden lukumäärä
Disclaimer

Uponor Oyj tarjoaa tämän Vara Researchin tuottaman palvelun kaikille, jotka ovat kiinnostuneita Uponorista sijoituskohteena. Uponor ei voi vaikuttaa kolmansien osapuolten verkkosivujen sisältöön, laatuun tai luotettavuuteen eikä sitä voida missään tapauksessa pitää vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivujen välittämästä tiedosta ja sisällöstä. Mitkään tässä palvelussa esitetyt mielipiteet, arviot ja ennusteet, jotka liittyvät Uponorin toimintaan tai taloudelliseen kehitykseen, eivät edusta tai heijasta Uponorin tai sen johdon mielipiteitä, arvioita ja ennusteita. Se, että Uponor sisällyttää palvelun verkkosivuilleen ei tarkoita sitä, että yhtiö yhtyisi analyytikkojen esittämään näkemykseen tai heidän laatimiinsa johtopäätöksiin ja suosituksiin.

Vara Research GmbH on laatinut tämän dokumentin vain informaatiotarkoitukseen, sitä ole ole missään tapauksessa tarkoitettu sijoitusneuvontaa varten. Se perustuu eri pörssianalyytikkojen tähänastiseen arviointiin ja tulevaan arvioon relevantin yrityksen liikevaihto-, voitto- ja liiketoimintakehityksestä. Arvioinnit ja arviot eivät ole tosiasiallisesti subjektiivisen luonteensa takia riippumattomasti verifioitavissa. Huolellisesta tarkastuksesta huolimatta Vara Research GmbH ei voi taata täydellisyyttä ja oikeudellisuutta; vastuu on näin ollen poissuljettu.